spausdinti
Teksto dydis: Didinti Nustatyti į normalų Mažinti Nustatyti į režimą: kontrastingą

FITS projektas

  Šį projektą remia Europos Sąjunga

Projektas „FITS – Strategy for Fostering Social Inclusion and Mutual Cohesion of Visually Impaired People Through Sports“ (arba tiesiog – FITS) inicijuotas kelių sporto organizacijų, dirbančių su aklais ir silpnaregiais sportininkais (tiek mėgėjais, tiek profesionalais) Lietuvoje ir Baltarusijoje. Pagrindiniai projektą įgyvendinantys partneriai yra Vilniaus m. aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Šaltinis“ ir Baltarusijos regėjimo negalią turinčių žmonių asociacija (rus. БелТИЗ) Minske. Projektas finansuojamas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007-2013 bendradarbiavimo per sieną programos Latvija-Lietuva-Baltarusija (visa projekto vertė siekia 215 260,90 eurų, iš kurių 193 730,90 eurų skirta Europos Sąjungos, o 21 530,00 eurų yra projekto vykdytojų nuosavas indėlis į veiklų įgyvendinimą).

FITS yra pakankamai ilgas pagal savo trukmę – jo įgyvendinimas tęsis net 18 mėnesių; iš kitos pusės, numatyti projekto tikslai yra dar labiau ilgalaikiai. FITS siekia padaryti didelį žingsnį aklųjų ir silpnaregių socialinės integracijos link, tiek bendrai, tiek konkrečiai integruojant juos į sportinę veiklą.

Dauguma viešų vietų, netgi sostinėse, nėra pritaikytos akliesiems ir silpnaregiams. Tai sudaro prielaidas jų izoliacijai, ir likusi visuomenės dalis savo kasdieniame gyvenime labai retai mato aklą žmogų gatvėje. Nepaisant plačiai paplitusių idėjų apie lygias teises ir galimybes, tolerantiškumą ir tarpusavio supratimą, kas liečia akluosius ir silpnaregius, didžioji visuomenės narių dalis nežino, kaip su jais elgtis (kaip kalbėti, prieiti prie jų, ir t.t.)

Kalbant konkrečiai apie sportą, šiandien didžioji visuomenės dalis nesidomi arba netgi nežino apie parolimpinį sportą – taigi tai, kas akliesiems ir silpnaregiams yra reikšminga ir vertinga, kitiems atrodo naivu ar netgi nuobodu. Tokią bendrą nuomonę privalu įtakoti, ypač, jeigu siekiame, kad sportas būtų naudojamas kaip integracijos priemonė. Kalbant apie aklųjų sportą dalyvaujančiose šalyse – Baltarusijoje ir Lietuvoje – jis yra gerai išsivystęs, ypač šios 4 sporto šakos: golbolas, dziudo, plaukimas ir šachmatai.

Projektas FITS skatina regėjimo negalią turinčių žmonių socialinę integraciją per sportą veikdamas iškart trimis lygmenimis.

Visų pirma, projektu stengiamasi bent iš dalies išspręsti infrastruktūros problemą ir pagerinti silpnaregių ir aklųjų sportui skirtų objektų būklę. Šiam tikslui pasiekti projekto metu du sporto kompleksai patirs teigiamus pokyčius: Šaltinio sporto bazė Vilniuje ir Gardino mokyklos-internato sporto salė.

Visų antra, FITS koncentruojasi į darbo su regėjimo negalią turinčiais sportininkais kokybės lygį; todėl projekte yra numatyti keli seminarai žmonėms, tiesiogiai dirbantiems su šia tiksline grupe (treneriams, teisėjams, ir kitokiam personalui), bei stovyklos, kurių metu skirtingo lygio sportininkai turės galimybę susitikti, kartu treniruotis, keistis gerąją abiejų šalių patirtimi.

Trečia, FITS veiklos yra nukreiptos į visuomenės požiūrio į regėjimo negalią turinčius žmones keitimą per visų įvyksiančių veiklų platesnį populiarinimą bei kviečiant juose dalyvauti ne vien tiesioginės tikslinės grupės atstovus (t.y. akluosius ir silpnaregius), bet ir visus kitus norinčius. Kitaip tariant, FITS užtikrina, kad integracijos procesas būtų abipusis, t.y. ne tik neįgalieji integruotųsi į sveikąją visuomenę, bet ir atvirkščiai.

Kiekvienas yra kviečiamas dalyvauti renginiuose arba net prisijungti prie FITS komandos tampant jos savanoriu ir įnešti nuosavą indėlį į aprašytos problemos sprendimą! Sekite informaciją apie projektą tinklapyje saltinis.org – Padarykime kartu dar vieną žingsnį sąmoningumo ir lygių teisių link!

Kviečiame daugiau sužinoti apie projektą parsisiunčiant baigiamąjį leidinį, aprašantį įvykdytas veiklas .pdf formatu, arba jo įgarsintas versijas mp3 formatu lietuvių kalba arba rusų kalba.